STAVBA

  • stabilizace směsnými pojivy
  • převoz zeminy (scrapery, návěsy)
  • recyklace vozovek
  • příprava území pro stavbu dálnic a silnic (odlesnění, skrývka ornice)