O SPOLEČNOSTI

Společnost MILATA TECHNOLOGY a. s. působí na trhu již od roku 2007. Portfolio našich činností je velmi široké – mezi ty hlavní patří stavební, lesní a komunální činnost, práce se svodidly. Firma je schopna zajistit zákazníkům maximální kvalitu služeb, investujeme do strojního, nástrojového a technického vybavení nemalé prostředky. Máme k dispozici řadu speciálních strojů, a proto jsme schopni pokrýt i ty nejvyšší nároky ve všech oblastech našich aktivit.

V roce 2016 proběhla ve firmě úspěšná certifikace systému managementu jakosti 9001:2015 pro činnost Montáž a demontáž silničních zádržných systémů, včetně svodidel.